Ποιότητα

Η εταιρεία MrTony έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005.

Κύριος στόχος της εταιρίας μας είναι η διαρκής βελτίωση σε θέματα ποιότητας.