Συνεργασίες

Συνεργασίες

Στα πλαίσια της τόνωσης της παραγωγικής της δραστηριότητας η Mr. Tony είναι ανοιχτή στη σύναψη περαιτέρω συνεργασιών με πελάτες και αντιπροσώπους με σκοπό την προώθηση των προιόντων της στο χώρο του χονδρεμπορίου σε όλη την Ελλάδα.

Προσδοκούμε πως οι συνεργασίες αυτές θα τονώσουν το υφιστάμενο δίκτυο των αντιπροσώπων μας και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.